Filatelista,  rok 1959, numer 12(87)

6 Zjazd PZF222-224
Danowski Czesław Kilka uwag na temat specjalizacji zbiorów224-226
Nowości polskie226-227
Zarządzenie nr 59227-228
Nowości zagraniczne228-232
Bura Fabian Sport232-233
Księski Janusz Echa filatelistyczne powstania w Getcie Warszawy233-234
Kolanowski Jan To i owo z Francji234
Danowski Czesław Kronika fałszerstw234-235
Księski Janusz Polonika235
Osobliwości znaczków polskich235-237
Złota odznaka PZF237
Co nowego w PPF237
Z życia PZF238
Odpowiedzi redakcji238-239
Wymiana z zagranicą239
Ogłoszenia239
Dział rozrywek umysłowych239

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.