Filatelista,  rok 1958, numer 4(55)

Adamski Stanisław, Roszkowski Aleksander Wydanie groszowe z 1950 r.62-63
Żółkiewski Stanisław J. Tajemniczy X63-67
Kaczmarczyk Czesław Jak powstaje projekt znaczka pocztowego67-68
Nowości zagraniczne69-72
Historia powstania skrzynek pocztowych72
Narodowa Wystawa Filatelistyczna "Brno 1958"73
Dorożała Tadeusz Chopin na znaczkach pocztowych74-75
Głosy o filatelistyce75
Młody filatelista76
Miniaturowa agentura pocztowa76
Czy wiecie, że...77
Hartman Antoni, Oleszek Bronisław, Machowski Józef Czytelnicy piszą78
Komunikaty Zarządu Głównego PZF78
Z życia PZF79
Wymiana z zagranicą79
Odpowiedzi redakcji79
Ogłoszenia79

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.