Filatelista,  rok 1958, numer 20(71)

Goszczyński Włodzimierz Dzień znaczka382
Tislowitz Józef O Stanisławie Babińskim383-384
Historia międzynarodowej współpracy pocztowej384-385
Nowości polskie386
Zarządzenie nr 127, 134, 145386-387
Nowości zagraniczne384-390
Z życia polskich towarzystw filatelistycznych za granicą390-391
Z zagranicznej prasy filatelistycznej391-393
Olympiacon konkurs olimpijski393-394
Łaszkiewicz Antoni "Brno 1958"394-396
Komunikaty Zarządu Głównego PZF396
Co nowego w PPF396
Młody filatelista397-398
Z życia PZF398
Odpowiedzi redakcji398-399
Wymiana z zagranicą399
Ogłoszenia399
Dział rozrywek umysłowych399

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.