Filatelista,  rok 1958, numer 19(70)

Babiński Stanisław Bloki legitymacyjne znaczków PRL362-367
Bura Fabian Wystawa 400 lat Poczty Polskiej368-369
Nowości polskie369-370
Zarządzenie nr 126370
Nowości zagraniczne371-376
Trasa dyliżansu pocztowego376
Co nowego w PPF376
Wystawa filatelistyczna ziem nadbałtyckich "Gdańsk 1958"377
Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Polska 60"378
Z życia PZF378
Odpowiedzi redakcji378
Wymiana z zagranicą379
Dział rozrywek umysłowych379

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.