Filatelista,  rok 1958, numer 17(68)

Tislowitz Józef Drugie wydanie prowizoryczne dla b. okupacji niemieckiej322-327
Kossobudzki Stanisław, Winiarek Roman Jeszcze o poczcie internowanych w Szwajcarii327-328
Nowości zagraniczne328-332
Co w roku 1888 pisano o polskiej filatelistyce332-333
Zavrel Jaroslav Muzeum pocztowe w Pradze333
Księski Janusz Z filatelistyki problemowej334-335
Jasny Maciej To i owo335
Wystawa "Polska 1960"336
Polska już w X5I wieku wprowadziła jednolitą taryfę na listy336
Co nowego w PPF336
Barba Ryszard Mały filatelista337-338
Śnieżko Aleksander Nieznana pieczęć lakowa Gen. Dyr. Poczt z czasów Stanisława Augusta338
Z życia PZF339
Wymiana z zagranicą339
Ogłoszenia339
Dział rozrywek umysłowych339

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.