Filatelista,  rok 1958, numer 16(67)

Babiński Stanisław Wydanie zwyczajne 1957 "Medycyna Polska"302-307
Dąbrowski Piotr Walczymy o wyższą jakość polskich znaczków307-308
Nowości polskie309-310
Skoczyński Władysław Pozdrowienia z Hondurasu310
Apel do wszystkich wzł, Urzędów Pocztowych, Placówek PZF i czytelników310-311
Nowości zagraniczne311-314
Wystawy314
Hampel Zygmunt Na filatelistycznym rynku315-316
Komunikat Zarządu Głównego PZF316
Po konkursie radia francuskiego316
Romaszkan Jerzy Filumenistyka317
Z życia PZF318
Odpowiedzi redakcji318-319
Wymiana z zagranicą319
Ogłoszenia319
Dział rozrywek umysłowych319

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.