Filatelista,  rok 1958, numer 14(65)

Mikulski Zbigniew Rzadki błędnodruk znaczka polskiego262
Mulewski Bernard Ochrona znaczków przed fałszowaniem263-264
Hampel Zygmunt Na filatelistycznym szlaku265-267
Nowości polskie268-269
Zarządzenie nr 73269
Nowości zagraniczne270-272
"Filsport 1958"272-273
Wystawa ziem nadbałtyckich 17 - 24 sierpień273
Groer Maria Kiedy powstała kartka pocztowa273-274
Komunikaty Zarządu Głównego PZF274-275
Recenzje275
Czytelnicy piszą275
Bielawny Stanisław Młody filatelista276
Federacja karaibska ; Rozwiązanie konkursu277
Z życia PZF278
Odpowiedzi redakcji278
Wymiana z zagranicą278-279
Ogłoszenia279
Dział rozrywek umysłowych279

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.