Filatelista,  rok 1957, numer 9(36)

Zbiór "100 lat znaczka"162
Żelawski Eustachy Poczta w Chinach163
Śnieżko Aleksander Poczty klasztorne na Śląsku164
Mircu M. Aktualne zagadnienia filatelistyczne w Rumuńskiej Republice Ludowej165-166
Łaszkiewicz Antoni Klasyfikacja dziesiętna filatelistyki166-168
Acht Bernard Przed 50 laty168-169
Filatelista na stanowisku Ministra Poczty169
Jednolite znaczki pocztowe Europejskiej Unii Pocztowej169
Nowości zagraniczne170-172
Wystawy172
Grodecki Tadeusz Młody filatelista173
"Ilość czy jakość" w opinii czytelników174-175
Wikszemski Jerzy Hasła propagandowe na znaczkach pocztowych ZSRR176
Komunikat176
Barba Ryszard Świat znaczków177
Recenzje177-178
Najstarszy mieszkaniec ziemi178
Wymiana z zagranicą178
Z życia PZF178-179
Wystawy179
Odpowiedzi redakcji179
Ogłoszenia179
Komunikat PPF180

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.