Filatelista,  rok 1957, numer 23(50)

Plenum Zarządu Głównego PZF442-443
Machowski Józef Blok znaczkowy443-445
Nowości polskie445-446
Zarządzenie Nr 213, 214446
Nowości zagraniczne447-451
Gryżewski Kazimierz Polska wyprawa na Spitsbergen452-453
Summary453
Z zagranicznej prasy filatelistycznej453-454
Przed 35 laty454
Młody filatelista455
Recenzje456
Osobliwości znaczków polskich456
Czytelnicy piszą456-457
Piątak Wincenty Czytelnicy piszą: Kilka słów o sprawie przestemplowań groszy457
Wystawy457
Z życia PZF458
Odpowiedzi redakcji458-459
Wymiana z zagranicą459
Ogłoszenia459

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.