Filatelista,  rok 1957, numer 19(46)

Zaremba Piotr Poczta na obszarze Rzeczpospolitej Krakowskiej362-365
Moskwa 1957365-367
Żółkiewski Stanisław J. Próba inwentaryzacji kart pocztowych z ostemplowaniem "cena 40 gr"368-372
Nowości polskie372-373
Nowości zagraniczne374-376
Kossobudzki Stanisław Kilka uwag o powstańczej poczcie polowej376-377
Berduschek Achim Filatelistyka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej377-378
Śnieżko Aleksander Poczta Morska378
Młody filatelista379
Odpowiedzi redakcji380
Wymiana z zagranicą380
Ogłoszenia380

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.