Filatelista,  rok 1956, numer 8(23)

Mikulski Zbigniew Naśladownictwa znaczków wydania Krakowskiego wykonane V formą142-144
Adamski Stanisław, Roszkowski Aleksander Wydanie "groszowe" z 1950 r.144-147
Bura Fabian Olimpiady a filatelistyka147-148
W przededniu wznowienia wymiany znaczków z zagranicą149-150
Nowości polskie151
Nowości zagraniczne151-154
Wystawy154-155
Śnieżko Aleksander Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu155-156
Rachmanoff Włodzimierz Stemple Polskiej Poczty z XV3 wieku156
Młody filatelista157
Nagrody za zbiórkę masówki158
Z życia Oddziałów159-160
Wymiana z zagranicą160
Komunikaty PPF160
Ogłoszenia160

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.