Filatelista,  rok 1956, numer 3(18)

Plenum Zarządu Głównego PZF42-43
Adamski Stanisław, Roszkowski Aleksander Wydanie "groszowe" z 1950 r.43-44
Szczepanowski M. Nasz korespondent z Australii donosi44
Adamski Stanisław, Łaszkiewicz Antoni, Mikulski Zbigniew Fałszerstwa prób znaczków Lubelskich45
Bura Fabian Olimpiady a filatelistyka46-48
Pierwszy znaczek z aluminium49
I Ogólnopolska wystawa prac młodych filatelistów49
Nowości polskie50-51
Nowości zagraniczne51-54
Wystawy55
Hampel Zygmunt Znaczki francuskie w 1956 r.55
Gryżewski Kazimierz Kronika sportowa56
Komunikat57
Z życia Oddziałów57-58
Odpowiedzi redakcji58-59
Ogłoszenia60
Komunikaty PPF60

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.