Filatelista,  rok 1956, numer 2(17)

Oczkowski Mieczysław Systematyka pierwszego obiegowego wydania ZSRR 1923 - 1926 r.22-24
Adamski Stanisław, Roszkowski Aleksander Wydanie "groszowe" z 1950 r.24-26
Bura Fabian Olimpiady a filatelistyka27-28
Mikulski Zbigniew Nieznane błędnodruki polskich znaczków28-29
Schindler Zbigniew Największe fałszerstwo na szkodę poczty29-30
Herwich Maksymilian Projekt znaczka światowego31
"Filateliai" Szemle" - o polskich znaczkach31-32
Nowości polskie32-33
Nowości zagraniczne34-36
Wystawy37
Dorożała Tadeusz Czerwony Krzyż na znaczkach pocztowych37-38
Wymiana z zagranicą38
Z życia Oddziałów39
Ogłoszenia40
Komunikaty PPF40

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.