Filatelista,  rok 1955, numer 5(8)

Roszkowski Aleksander Wielka Brytania czy Grecja?82-83
Adamski Stanisław, Roszkowski Aleksander Wydanie "Groszowe" z 1950 r.83-85
Gryżewski Tadeusz Znaczki polskiej poczty konsularnej w Odessie85-88
To chyba już brakoróbstwo88-89
Piątak Wincenty Z filatelistyką do szkoły podstawowej89-91
Nowości polskie91-92
Nowości zagraniczne93-96
Herwich Maksymilian Jeszcze jedna ograniczona Unia Pocztowa97
Wystawy97-98
Zmienić styl pracy w PPF98
Wymiana frankatur z zagranicą99
Z życia Oddziałów PZF99-100
Odpowiedzi Redakcji100
Ogłoszenia100

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.