Filatelista,  rok 1955, numer 1(4)

U progu Nowego Roku1-2
Adamski Stanisław, Roszkowski Aleksander Wydanie "Groszowe" z 1950 r.2
Tabela nadruków3-6
Gryżewski Tadeusz Polskie zeszyty znaczkowe6-9
Surzyn Józef Masówka zawiera rzadkie okazy9-10
Jasiński A. Filatelistyka w szkołach10
Przez filatelistykę poznajemy Polskę i świat11-12
Perzyński Maciej Zbiory znaczków kasowanych okolicznościowo12-13
Nowości polskie13-14
Nowości zagraniczne14-18
Fałszerstwa19-20
Komunikaty Zarządu PZF20
Z życia Oddziałów PZF20
Dorożała Tadeusz Korespondenci piszą21
Odpowiedzi Redakcji21
Z prasy21

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.